Chinachemnet   |   Sign in   |   Join NowDenatonium Benzoate Manufacturers, China Denatonium Benzoate Suppliers, China Denatonium Benzoate Exporters
  • Region :Intermediates
  • Tel : 0086-571-86578491
  • Fax : 0086-571-56389184
  • Email :pyhg-spcl@263.net
  • URL :www.spclchina.com

Details for China Denatonium Benzoate

Denatonium Benzoate 3734-33-6

Category :

Intermediates

Denatonium Benzoate
CAS NO : 3734-33-6
EC NO : 223-095-2
MF : C28H36N2O4
MW : 464.5964
Synonyms : Denatoniumbenzoate,96%;benzyldiethyl (2,6-xylylcarbamoylmethyl)-ammonium;Benzenemethanaminium, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate;Benzyl diethyl ((2,6-xylylcarbamoyl)methyl) ammonium benzoate;Bitrex Denatonium Benzoate;Benzyldiethyl((2,6, xylyl carbamoyl)methyl) ammonium benzoate; ;N-benzyl-2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate;N-benzyl-2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate hydrate (1:1:1);
Molecular Structure : Denatonium Benzoate 3734-33-6