Chinachemnet   |   Sign in   |   Join Now2-(benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone (benzylphenylephrone) Manufacturers, China 2-(benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone (benzylphenylephrone) Suppliers, China 2-(benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone (benzylphenylephrone) Exporters
Gold Suppliers > AFINE CHEMICALS LIMITED > 2-(benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone (benzylphenylephrone)
  • Region :
  • Tel : 86-571-85232125 85232161 85134551
  • Fax : 86-571-85134895
  • Email :info@afinechem.com sales@afinechem.com
  • URL :www.afinechem.com

Details for China 2-(benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone (benzylphenylephrone)

2-(benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone (benzylphenylephrone) 71786-67-9

Category :

2-(benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone (benzylphenylephrone)
CAS NO : 71786-67-9
EC NO : 276-017-4
MF : C16H18ClNO2
MW : 291.7726
Synonyms : BAH;Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methyl(phenylmethyl)amino)-, hydrochloride (1:1);1-(Benzylmethylamino)-2-(3-hydroxyphenyl)-2-oxoethane hydrochloride;Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methyl(phenylmethyl)amino)-, hydrochloride;2-[benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride (1:1);1-(3-Hydroxy Phenyl)-2-[Methyl(Phenyl Methyl)Amino] Ethanone HCl;
Molecular Structure : 2-(benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone (benzylphenylephrone) 71786-67-9