Chinachemnet   |   Sign in   |   Join NowOptical Brightner ER-II Manufacturers, China Optical Brightner ER-II Suppliers, China Optical Brightner ER-II Exporters
  • Region :Dyestuffs and Pigments
  • Tel : +86-311-69122818
  • Fax : +86-311-69122838;69122813
  • Email :jacky@xingyuchem.com
  • URL :www.xingyuchem.com

Details for China Optical Brightner ER-II

Optical Brightner ER-II 13001-38-2

Category :

Dyestuffs and Pigments

Optical Brightner ER-II
CAS NO : 13001-38-2
EC NO : 235-834-6
MF : C24H16N2
MW : 332.3972
Synonyms : C.I.199-2;1-(2-CYANOSTYRYL)-4-(4-CYANOSTYRYL)BENZENE;2-[2-[4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl]vinyl]benzonitrile;Fluorescent Brightener 199:1;Benzonitrile, 2-2-4-2-(4-cyanophenyl)ethenylphenylethenyl-;ER-II;FBA 199:1;2,2'-[benzene-1,4-diyldi(E)ethene-2,1-diyl]dibenzonitrile;2-[(E)-2-{4-[(E)-2-(4-cyanophenyl)ethenyl]phenyl}ethenyl]benzonitrile;;Fluorescent Brightener ER-2;C.I. 199:1;Fluorescent brightening agent 199 (C.I. 40705);Optical Brightening Agent ER-Ⅱ;Optical Brightner ER-II;
Molecular Structure : Optical Brightner ER-II 13001-38-2