Chinachemnet   |   Sign in   |   Join NowDobutamine HCL Manufacturers, China Dobutamine HCL Suppliers, China Dobutamine HCL Exporters
Gold Suppliers > Levachem Co. Ltd. > Dobutamine HCL
  • Region :Intermediates
  • Tel : +86-25-83247442/443/445/446/447
  • Fax : +86-25-83247441
  • Email :sales@levachem.com
  • URL :www.levachem.com

Details for China Dobutamine HCL

Dobutamine HCL 49745-95-1

Category :

Intermediates

Dobutamine HCL
CAS NO : 49745-95-1
EC NO : 256-464-1
MF : C6H7ClO2
MW : 146.5716
Synonyms : Dobutamine Hydrochloride;4-(2-{[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino}ethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride (1:1);benzene-1,2-diol hydrochloride;
Molecular Structure : Dobutamine HCL 49745-95-1